Zemní práce a odvodnění

Pro všechny naše činnosti také zajišťujeme zemní práce potřebné pro realizaci zakázky. Odvezeme i uložíme přebytečnou suť a zeminu. Po vzájemné dohodě provádíme také hrubé terénní úpravy pro zahradnické firmy.

Jsme také schopni zajistit odvodnění pozemků a okapových svodů se zaústěním do vsakovacích jímek nebo dešťové kanalizace.