Příprava pro bazény

Díky četné poptávce jsme svou činnost rozšířili o stavební přípravu a dokončovací práce pro zapuštěné bazény. Před instalací bazénu provádíme zemní práce a betonáž základové desky. Po usazení bazénového tělesa a zapojení veškeré elektroinstalace a filtračního systému dodavatelskou firmou provedeme obetonování či obezdění tělesa bazénu a následně upravíme zpevněné plochy kolem bazénu včetně přípravy pro montáž zastřešení. Práce provádíme dle projektové dokumentace a v součinnosti s dodavatelskou firmou bazénu.